?

Log in

Web 2.0 українською [entries|archive|friends|userinfo]
Web 2.0 українською

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Основні риси Веб 2.0 [Oct. 2nd, 2006|05:47 pm]
Web 2.0 українською

signs_logger
У своїх пошуках пояснення що ж таке  Життя 2.0 я намагаюсь систематизувати свої знання стосовно Веб 2.0, як технологічної основи  нового стилю життя.
---
Основні риси Веб 2.0:
1. Мобільність інформації (активний обмін інформацією)
а. подкастинг (podcasting)
б. засоби синдикації контенту (RSS etc)
в. гнучкий підхід до авторських прав (ліцензування Creative Commons - http://creativecommons.org)
2. Гнучкість веб-додатків (рівень реалізації)
а. Інтерактивність інтерфейсів користувачів (rich users experiences)
б. Гнучкість поєднання (mashups) - надання розробникам API (Application programming interface), що дозволяє поєднувати вже існуючі сервіси у створенні нових.
в. Дотримання стандартів та узгоджень (стандарти візуального оформлення, типові вимоги пошукових систем, стандарти XML та відкритого інформаційного обміну)
3. Демократія (орієнтовність на користувача)
а. Участь у віртуальних спільнотах
б. Ведення персональних або спільних Веб-журналів (Блогів)
в. Розміщення коментарів у вебі
г. Розміщення посилань у вебі
д. Опис контенту за допомогою тегів
є. публікація іншого контенту в Вебі
е. редагування Веб-контенту, створенного іншими користувачами
4. Веб, як платформа

Наслідки спричинені Веб 2.0:

1. успішність проекту визначається рівнем активного спілкування користувачів проекту та рівнем якості інформаційного наповнення
2. сайти можуть досягати високої успішності та рентабельності без великих капіталовкладень, за рахунок вдалого позиціонування в WWW
3. окремі користувачі WWW можуть досягати значних успіхів в реалізації своїх ділових та творчих планів в WWW без наявності власних сайтів
4. поняття персонального сайту поступається поняттям "блог", "авторська рубрика"
5. з'являються принципово нові ролі активного користувача WWW (модератор форуму, авторитетний учасник форуму, блогер)

(пошуки продовжуються)

Список літератури:
1.
http://it.ridne.net/web2-overview
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
3. http://nauka-online.org/node/18

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]